Nói về nhà phố khung théptuyệt vời muốn bàn luận cùng bạn những nhắn nhủ của tôi nhà khung thép sàn bê tông


có nên làm nhà khung thép tiền chế
Móng của nhà ở khung thép: Đổ móng cốc tại các khu vực chân cột, đổ giằng bê tông cốt thép kích thước 300 x 300mm theo chu vi nhà
Cột nhà ở khung thép: Được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép vao day để lắp tấm tôn xốp.
Vì kèo của nhà ở khung thép: dùng thép hộp, được liên kết với cột bằng bulong bản mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *